Privacybeleid

Maison Couleur respecteert jouw privacy!

Hieronder vind je onze Privacy Verklaring. Daarin vind je gedetailleerd terug op welke manier Maison Couleur de persoonlijke gegevens verwerkt. Heb je nog vragen hierover? Aarzel zeker niet om contact op te nemen. info@maisoncouleur.be

Privacy bij Maison Couleur
Jouw privacy is belangrijk voor ons

Deze pagina bevat heel wat informatie over de privacy. Je kan hier vinden hoe we met jullie gegevens omgaan, wat we doen en niet doen, en hoe we jouw gegevens zullen beschermen en verwerken.  Deze pagina houdt rekening met de nieuwe GDPR wetgeving die vanaf 25 mei 2018 in voege gaat.

Privacy is belangrijk. Lees daarom deze pagina aandachtig. Heb je vragen, zijn er onduidelijkheden, heb je suggesties? Dan zien we je reactie graag toekomen op info@maisoncouleur.be

INHOUD

Deel 1: Jij en je recht op privacy

 • Je kan je gegevens inkijken
 •  Je kan je gegevens verbeteren
 • Je kan je gegevens laten verwijderen
 • Je kan je verzetten tegen het bepaald gebruik van gegevens
 • Je kan vragen om je gegevens aan een derde partij over te dragen
 • Je kan je rechten uitoefenen

Deel 2: Maison Couleur verwerkt jouw gegevens om verschillende redenen

2.1 De wettelijke redenen
2.2 Maison Couleur moet zijn activiteit kunnen uitoefenen
2.3 Maison Couleur maakt gebruik van je gegevens om aan direct marketing te doen
2.4 Het gebruik van cookies
2.5 Maison Couleur verkoopt geen persoonsgegevens

Deel 3: De persoonsgegevens worden gebruikt afhankelijk van het doel

3.1 rmatie om je te identificeren, contacteren, te adviseren

3.2 Publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen

Deel 4: De verwerking van je gegevens

4.1 Toegang tot de persoonsgegevens
4.2 De verwerking van je gegevens
4.3 Verwerkers buiten de EU
4.4 Maatregelen voor de beveiliging van je persoonsgegevens
4.5 De beperkte bewaring van je gegevens
4.6 Gedetailleerde listing mbt de vorm van de verwerking van je gegevens

Deel 1: Jij  en je recht op privacy.

Indien je gegevens achterlaat heb jij heel wat rechten. Geef je voor een verwerking je toestemming, kan je die altijd terug intrekken.

  1. Je kan je gegevens inkijken.

Je kan ons altijd vragen om je gegevens in te kijken. Hoe doe je dat? Je stuurt een mail naar info@maisoncouleur.be en we zullen je de gegevens die we over je hebben meedelen.

1.2 Je kan je gegevens verbeteren

Je het het recht om je persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Zie je een fout in de gegevens dan verbeteren we die op eenvoudige aanvraag.

1.3 Je kan je gegevens laten verwijderen

Je kan vragen om je gegevens te verwijderen. Dan kan je altijd doen, eenvoudig omdat je dat wil of omdat je vermoedt dat Maison Couleur je gegevens onrechtmatig heeft gebruikt.

Stuur je vraag om de gegevens te verwijderen naar info@maisoncouleur.be

We zullen al je persoongegevens wissen zodat de persoonlijke informatie niet meer aanwezig is in onze databank. Met persoonlijke informatie bedoelen we je naam, voornaam, telefoon, email, en adres.

1.4 Je kan je verzetten tegen het bepaald gebruik van gegevens.

Ben je het niet eens met de wijze waarop Maison Couleur je gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kan je hiertegen verzet aantekenen. Dat zullen we altijd volgen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bijvoorbeeld fiscale of ander wettelijke regels).

1.5 Je kan vragen om je gegevens aan een derde partij over te dragen.

De gegevens die je aan Maison Couleur hebt overgemaakt kunnen geheel of gedeeltelijk overgemaakt worden aan jezelf of een derde partij. De privacywetgeving voorziet een aantal beperkingen op dit recht zodat het niet van toepassing is op alle gegevens.

1.6 Je kan je rechten uitoefenen.

Wees steeds zo specifiek mogelijk indien je je rechten wil uitoefenen.

Maison Couleur moet in staat zijn om je identiteit te controleren en zo de wijzigingen uit te voeren. Voor sommige acties moeten we wel in staat zijn om je identiteit na te kijken. Zo kan niemand anders je rechten uitoefenen in jouw plaats.

Vraag opmerking? Die kan je altijd stellen aan info@maisoncouleur.be

Heb je klachten in verband met de uitoefening van je rechten dan stellen we voor dat je als volgt handelt:

-eerst maak je je klacht kenbaar via info@maisoncouleur.be

Maison Couleur zal dan direct nagaan of de klacht gegrond is,  wat de oorzaak is en hoe we dit kunnen verhelpen. We engageren ons ertoe dit te doen binnen de 48 uur (werkdagen). Soms, in verlofperiodes zal het moeilijk zijn. Daarom doen we beroep op je begrip in die periodes. Toch zou het niet langer mogen duren dan 1 week vooraleer je reactie van ons ontvangt.

-geven we volgens jou geen voldoende antwoord of reactie op je klacht kan je deze schrijftelijk bevestigen aan Maison Couleur, ADRES, en/of via het email adres info@maisoncouleur.be

-ben je niet tevreden met de reactie op je klacht, of ga je niet akkoord met het standpunt dat Maison Couleur inneemt in verband met je privacy, dan kan je terecht op de site van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be waar je ook een klacht kan indienen.

Deel 2 : Maison Couleur verwerkt jouw persoonsgegevens om verschillende redenen. 

2.1 De wettelijke redenen

Maison Couleur verkoopt goederen online, via een fysieke winkel of beurzen. Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

-het voeren van een boekhouding is een domein waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.

-de privacywetgeving veplicht Maison Couleur om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde rmatie nodig heeft.

-de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door Maison Couleur beantwoord worden.

2.2 Maison Couleur moet zijn activiteit kunnen uitvoeren.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Naast de opsomming die hierboven is gegeven, moet Maison Couleur in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteiten uit te oefenen. Hiervoor gebruikt Maison Couleur dan ook persoonsgegevens. Maison Couleur let hierbij steeds op dat de impact op de privacy zo beperkt mogelijk zal zijn en dat het evenwicht tussen het gerechtvaardigd belang van Maison Couleur en de eventuele impact op jouw privacy niet wordt verstoord. Heb je toch bezwaren tegen de verwerking van jouw gegevens, kan je je recht van verzet laten gelden.

Wat is de kernactiviteit van Maison Couleur en wat is de verwerking van de persoonsgegevens in deze context?

Maison couleur biedt een totaalpaket in biologische, natuurlijke en duurzame haar- en lichaamsverzorging. Maison couleur biedt ook natuurlijke haar- en lichaamsverzorgingsproducten aan en geeft workshops over natuurlijke verzorging.

Bij de aankoop van goederen, online, in de fysieke shop of op andere events, laat je persoonlijke gegevens achter. Online worden jouw persoonsgegevens en je adres verwerkt om de goederen te kunnen opsturen. In de shop gebruiken we met jouw akkoord je email adres om op die manier kortingen te kunnen geven bvb.

Maison Couleur laat je via mail ook weten indien er nieuwe producten zijn toegevoegd aan het gamma, of er speciale acties (solden, kortingen…) zijn, of er events worden georganiseerd, enz… Indien je deze mails niet meer wenst te ontvangen, laat je dat weten of, eenvoudiger nog, schrijf je je uit. Dat kan in elke mail die we je sturen met de bijgesloten link onderaan de mailing.

Maison Couleur stuurt je geen mails op basis van je profiel. Daarvoor vragen we eerst je goedkeuring. Ook in dit geval kan je in elke mail uitschrijven.

Buiten de hiervoor aangegeven redenen, zijn we soms veplicht persoonsgegevens te gebruiken in de volgende situaties:

-gegevens kunnen ook gebruikt worden om de rechten van Maison Couleur en de personen die hen vertegenwoordigen te vrijwaren.

-gegevens kunnen ook gebruikt worden om synergie, efficiëntieverhoging of andere organisatorische of procesmatige voordelen te creëren.

-persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor goed bestuur, risicobeheer en controle om juridische redenen, en compliance.

-persoonsgegevens kunnen ook samengebracht worden voor de aanmaak van segmenten en gedetailleerde profielen.

-om klanten of prospecten doeltreffend te beantwoorden of doeltreffende spontane voorstellen op maat aan te bieden, is het mogelijk dat Maison Couleur, in zorgvuldig achterliggende processen, klantenprofielen van jou als vergelijkingsbasis raadpleegt. Uiteraard zullen jouw persoonsgegevens niet kenbaar gemaakt worden.

-de gegevens kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen, vereenvoudigen, en gebruiken van producten en diensten door jou, de klant, om te vermijden dat je de informatie, die je vroeger al doorgaf, opnieuw moet invullen. Zo vermijden we dat je opnieuw het hele identificatieproces moet doorlopen.

-persoonsgegevens kunnen gebruikt worden bij het testen, verbeteren, vereenvoudigen, evalueren, van processen, applicaties, modellen, tevredenheidsonderzoek… Hierbij kunnen we ook gebruik maken van cookies bijvoorbeeld om je te contacteren om te zien wat er fout liep indien je een proces niet volledig hebt doorlopen.

2.3 Maison Couleur maakt gebruik van je persoonsgegevens om aan direct marketing te doen.

Maison Couleur stelt verschillende diensten voor. We wensen deze diensten aan jou kenbaar te maken. Dat kan op jouw uitdrukkelijke vraag, of als we vermoeden dat je interesse hebt of gebaat zal zijn bij een bepaalde dienst.

Deze informatie kan op verschillende wijzen bij jou terechtkomen. Dat kan per mail, post, apps, of andere nieuwe technologiën die het kontakt met jou mogelijk maken. We kiezen het meest geschikte kanaal dat jou het minst stoort.

Geen algemene advertenties die je niet interesseren, maar wel sterk gepersonaliseerde voorstellen zullen we alleen maar doen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, dat kan even eenvoudig als je ze gegeven hebt.

Wens je geen gepersonaliseerde informatie over onze diensten, dan geef je geen toestemming voor informatie op maat.

Maar ook als je geen sterk gepersonaliseerd aanbod wenst, kan je nog aanbiedingen ontvangen van Maison Couleur. We wensen dan je aandacht te trekken op specifieke situaties of momenten waarom je het meest voordeel kan doen zoals beschreven in onze kernacitiviteit. Je kan altijd aangeven dat je die niet meer wenst te ontvangen in de toekomst. Dan zullen we daar rekening mee houden.

2.4 Het gebruik van cookies

Zolang u geen persoonsgegevens invult tijdens uw bezoek aan maisoncouleur.be, blijft u anoniem. We kennen dan enkel uw IP-adres (dat is het adres van uw computer). Via dit adres kunnen we statistische informatie bekomen over uw bezoek aan onze site (welke pagina’s werden er bezocht, hoelang duurde het bezoek…). Deze informatie gebruiken we om maisoncouleur.be verder te verbeteren, om onze bezoekers de website te kunnen aanbieden die het best aansluit bij hun wensen. We streven er immers naar om de producten van de artisanale producenten zo efficiënt en duidelijk mogelijk aan jou te kunnen voorstellen.

Alle websites op het internet gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die, tijdens uw bezoek, via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten nooit persoonsgegevens of persoonlijke informatie.
Ze bevatten wel informatie die het mogelijk moet maken om de site voortdurend te verbeteren en aan te passen.

U kan er voor opteren om deze cookies niet op te slaan; door de instellingen van uw browser aan te passen. Het gebruik van cookies is echter zo algemeen verspreid dat het niet aanvaarden van cookies problemen zou kunnen opleveren tijdens het surfen. Vele websites zullen niet meer op een volledige en eenvoudige manier aan u kunnen voorgesteld worden.

2.5 Maison Couleur verkoopt geen persoonsgegevens.

Maison Couleur verhuurt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen voor hun eigen gebruik, tenzij je ervoor kiest en erin toestemt.

Wanneer we bepaalde studies uitvoeren, zorgen we er steeds voor dat de persoonsgegevens geanomiseerd zijn. Zo kan niemand achterhalen van wie de persoonsgegevens zijn.

Deel 3: De persoonlijke gegevens worden gebruikt afhankelijk van het doel. 

Er zijn verschillende redenen of doelen waarvoor Maison Couleur persoonsgegevens gebruikt.

3.1 Informatie om je te identificeren, te contacteren en correct te adviseren.

Om je te identificeren: naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, klantnummer, aankooporder…

Om je te contacteren: telefoonnummer, e-mail, taal, gebruiksnaam in sociale media. Daarnaast kunnen ook technische gegevens deel uitmaken van de wijze van je te contacteren (bvb Ip’s, Mac-adres, unieke identificatiegegevens van je toestellen). Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (oogherkenning bvb) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze van je te contacteren en te herkennen dat jij  het wel bent.

Om je te adviseren en te bedienen: het productbezoek op de website, je voorkeuren en interesses tijdens je bezoek op de website, je klantenprofiel op basis van je gedrag  en uiting van de behoefte op de website, je feedback via opmerkingen, suggesties en klachten uit het verleden zodat we je beter kunnen helpen in de toekomst.

3.2 Publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen.

Hiermee bedoelen we gegevens zoals:

-bekomen door wettelijke publicatieverpichtingen (zoals vermeldingen in het belgisch staatsblad)

-door jou gepost op je publiek toegankelijke sociale media, op je website, je blog

-artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in je streek.

Maison Couleur kan ook gegevens ontvangen van derde partijen door ze aan te kopen of te huren. Deze bedrijven zijn er dan voor verantwoordelijk dat deze informatie rechtmatig werd bekomen,  en mag verkocht of verhuurd worden aan derden.

Deze gegevens van derden kunnen Maison Couleur helpen om de juistheid van de gegevens in onze bestanden te controleren en up te daten.

Ook data die te maken hebben met je localisatie kunnen nuttig zijn voor Maison Couleur. Deze geolocalisatie wordt dikswijls gebruikt bij een smartphone en andere recente toestellen. Indien Maison Couleur hiervan gebruikt maakt, zal ze hiervoor een toelating vragen. Deze geolocalisatie gegevens kunnen nuttig zijn om je een dienst aan te bieden die geschikt is met betrekking tot die plaats. Daarnaast kan Maison Couleur deze informatie ook gebruiken om jouw gegevens beter te beschermen of analyses en studies te verfijnen.

Deel 4: De verwerking van je gegevens. 

4.1 Toegang tot de persoonsgegevens

Al de werknemers en verantwoordelijken bij Maison Couleur hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Op deze wijze kan Maison Couleur snel en accuraat reageren bij jouw vraag omtrent je persoonsgegevens.

We geven jouw gegevens nooit aan derden. Indien een derde partij vraagt naar jouw gegevens zullen we steeds een identificatie van deze persoon vragen en jouw akkoord voor het overmaken van jouw gegevens.

4.2 De verwerking van je gegevens

Maison Couleur verwerkt je gegevens om de juiste informatie aan jou voor te stellen.

Maison Couleur werkt met externe partners voor de financiële rapporting en boekhouding. Binnen het kader van deze activiteiten hebben ze toegang tot de gegevens van Maison Couleur waaronder eventueel ook de persoonsgegevens.

Andere verwerkers die gegevens van Maison Couleur verwerken zijn de volgende:

-het betalingssysteem gekoppeld aan de online shop (bvb Mollie , Paypal,…) verwerken de betaling op hun website nadat je gekozen hebt om een betaling uit te voeren. Deze verwerking gebeurt volledig op de website van het betalingssysteem. Nadat de betaling geslaagd is, wordt Maison Couleur hiervan verwittigd. We sturen dan je aangekochte producten snel op.

-het betalingssysteem in de fysieke shop, de winkel of op beurzen, events: dit betalingssysteem voert de betaling uit op basis van je kaart (bvb bancontact, visa,…) of andere betalingsmiddelen via je mobiele telefoon. Hierbij worden jou gegevens verwerkt voor het realiseren van de betaling.

-Google: Maison Couleur gebruikt veel tools van Google. Van e-mail applicaties tot marketing tools (Google Adwords) en analyse tools (Google Analytics). Zelden bevatten deze tools persoonsgegevens. Google heeft een eigen privacy policy. Op www.google.com/policies/privacy kan je deze policy doornemen.

– Maison Couleur maakt gebruik van externe leveranciers voor het sturen van mails. Deze leveranciers gebruiken de mail adressen bij het versturen van de mails van Maison Couleur. Uiteraard worden deze mail adressen voor geen ander doeleinde gebruikt dan het sturen van emails in opdracht van Maison Couleur (Mailchimp, SendinBlue, Wix).

4.3 Verwerkers buiten de EU

Indien de verwerkers van persoonsgegevens buiten de EU gevestigd zijn, wordt de bescherming van de persoonsgegevens door de lokale wetgeving geregeld. Om te zorgen dat er de europese regels ook in dergelijke gevallen gerespecteerd worden, bestaat er een EU-US-Privacy Shield. Door lid te worden van deze organisatie verklaren bedrijven in de US en EU de regels te volgen. Indien je persoonsgegevens door bvb een Amerikaans bedrijf, (Facebook, Google, Amazon, Sendinblue, Wix, Lightspeed, Shopify …) gebruikt worden, zijn de Europese regels op jouw gegevens van toepassing. Maison Couleur zal erop toekijken dat de partners waarmee we werken lid zijn van deze organisatie.

4.4 Maatregelen voor de beveiliging van je persoonsgegevens

Maison Couleur ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.

De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.

Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwenlijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan Maison Couleur niet aansprakelijk gesteld worden in de plaats van de verwerker.

Maison Couleur neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden of vernietigd.

4.5.De beperkte bewaring van je gegevens.

We gebruiken de persoonsgegevens voor een bepaald doel. Indien dit doel verdwijnt, verwijderen we de gegevens.

Er zijn geen wettelijke regels voor het behouden van de gegevens die Maison Couleur verzamelt.

Wanneer een klant van Maison Couleur zijn gegevens heeft achtergelaten, bewaren we deze gegevens op een veilige wijze in onze databases.

Wanneer een klant van Maison Couleur, geen tweede aankoop doet binnen een periode van 3 jaar, worden zijn gegevens uit de bestanden van Maison Couleur verwijderd.

4.6 Gedetailleerde listing mbt de vorm van verwerking van je gegevens in het Maison Couleur salon

MAISON COULEUR Rotselaar

 1. Persoonlijke gegevens die online gegenereerd worden via de website maisoncouleur.be, worden verwerkt zoals hierboven vermeld. Ze worden bewaard in een database binnen het websiteplatform Wix van de website maisoncouleur.be. Ze zijn enkel toegankelijk voor maisoncouleur medewerkers en worden niet met derden gedeeld.

 2. Persoonlijke gegevens die manueel genoteerd worden tijdens beurzen, symposia en in het Maison Couleur salon te Rotselaar, worden op een persoonlijke computer bewaard in een excel bestand. Deze listing wordt toegevoegd aan de online database (voor gebruik zie hierboven). De excellijsten worden na 5 jaar verwijderd. Deze gegevens zijn voor alle medewerkers van het Maison Couleur winkel in Rotselaar toegankelijk en worden niet met derden gedeeld.

 3. Persoonlijke gegevens met naam, adres, telefoonnummer en e-mail en door klanten aangekochte artikels, worden in het salon op fiches bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor de aanmaak van facturen voor mutualiteiten en verzekeringen. Deze gegevens worden niet opgenomen in de digitale database. Factuur en fiche worden 5 jaar bewaard en daarna verwijderd (vernietigd). Deze gegevens zijn voor alle medewerkers van het Maison Couleur salon in Rotselaar toegankelijk en worden niet mer derden gedeeld

 4. Persoonlijke gegevens zoals naam en telefoonnummer worden genoteerd bij het inplannen van afspraken in digitale agenda zoals Iphone, Ipad en Macbook. Deze gegevens in de agenda zijn enkel toegankelijk voor alle medewerkers van Maison Couleur Rotselaar. De agenda wordt niet gewist en niet met derden gedeeld.