Algemene voorwaarden The Lightsight

Afspraak verzetten of annuleren

 • Een afspraak 24 uur op voorhand verzetten of annuleren kan enkel telefonisch.
 • Indien je niet 24 uur van tevoren je afspraak telefonisch annuleert, met tegenbericht van mij dat ik dit goed ontvangen heb, ben ik genoodzaakt 50% van de behandelkosten in rekening te brengen. Hiervan krijgt u per mail een factuur die zo spoedig mogelijk over te schrijven is, indien dit niet gebeurd krijg je geen toegang meer tot het maken van een afspraak.

Omdat internet, computer en gsm’s soms hun kuren hebben is het belangrijk om te weten dat:

 • Wanneer een annulatie via mail, sms of social media gebeurd, deze enkel geldig is wanneer je een bevestiging van ontvangst van Charlotte of The Lightsight hebt gekregen. Indien dit niet het geval is vraag ik alsnog telefonisch contact op te nemen om te annuleren. Wanneer dit niet gebeurd breng ik alsnog 50% van de behandelkosten in rekening.
 • ​Bij vertraging graag telefonisch een seintje. Indien de klant te laat aanwezig is op de afspraak zal indien nodig de behandeling verkort worden.

Voorschotten

 • Voor iedere afspraak dient er een voorschot betaald te worden,
 • De geplande afspraak kan enkel doorgaan wanneer het voorschot goed ontvangen is of mits bewijs van betaling
 • Voorschotten worden enkel terug betaald wanneer men een week voor aanvang schriftelijk annuleert

Behandelingen

 • Wanneer u een afspraak maakt, bevestigt u via deze weg de werking, verloop en het eindresultaat van de behandeling/dienst.
 • Als er een vermoeden is van allergie of overgevoeligheid vraag ik om eerst een allergie/overgevoeligheidstest te laten doen via mij, ten laatste 24 uur voor de geplande kleur afspraak. Indien je dit niet wilt ben je zelf verantwoordelijk voor een eventuele reactie en worden de volledige kosten van de behandeling  in rekening gebracht.
 • Natuurlijke producten, kruiden en toebehorenen sluiten geen allergische reactie uit. The Lightsight, nog Charlotte Bossens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele reacties/ allergie

 Aankoop producten

 • ​Aangekochte producten die geopend of gebruikt zijn kunnen niet terug genomen worden en ook niet terug betaald worden.
 • Bij een productiefout kan het product in kwestie enkel geruild worden voor het zelfde type product. Of kan er een tegoed bon gemaakt worden
 • The Lightsight draagt het risico voor verlies of diefstal tot levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan ons te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling. Wij behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voormelde termijn gebeurt.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.
 • Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.
 • ​ In geval van levering van een dienst,  is in geval van tijdelijke of blijvende overmacht van The Lightsight waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, The Lightsight gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien The Lightsight op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt The Lightsight het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 • In geval van levering van een product zijn wij niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om,  inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Betalingswijze en voorwaarden

 • Betalen kan cash, bancontact, bancontact app of met overschrijving
 • Facturen worden verwacht binnen de maand na ontvangst betaald te worden.

Auteursrechten

Alle teksten, filmpjes en foto’s zijn van Maison Couleur, Charlotte Bossens of anders vermeld. Wil je ze graag delen of zelf gebruiken? Vraag dan eerst toestemming aan mij.